Missie


Het Huis van Vrede wil midden in de samenleving  staan om de banden tussen mensen te helpen versterken om te kunnen samen leven in vrede. Het Huis is zich bewust van dat de toestand in de samenleving afhankelijk is van de toestand van de mens. Daarom zet het zich in om mensen de kans te geven zichzelf te ontwikkelen in een cultuur van vrede en er zorg voor te dragen dat er altijd gewaakt voor vrede in de samenleving doormiddel van bemiddeling, dialoog en educatie.

Waarom?
Het Huis van Vrede is opgericht om bij te dragen aan het bevorderen van democratisch burgerschap en om het belang van het samen leven in vrede uit te dragen op lokaal en nationaal vlak.

Waarden
De waarden waar het Huis van Vrede op is gebaseerd zijn de waarden en uitgangspunten die beschreven staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet. Elk leven is volledig zoals het is en behoort gerespecteerd en geëerd te worden.  Onze overtuiging is dat deze essentiële waarden alleen doorgegeven kunnen worden aan de komende generaties als die waarden ook daadwerkelijk beleefd en uitgediept worden.

Dit Huis heeft de intentie om de plek voor  bezinning en inspiratie te zijn voor allen die op zoek zijn naar wegen om bij te dragen aan het samen leven in vrede. Het zet zich in om een neutrale plek van preventieve en herstellende bemiddeling te zijn tussen de verschillende leden van de samenleving en maatschappij.

Het Huis van Vrede ontplooit programma’s die, in het bijzonder jongeren, in aanraking brengen met vredesvraagstukken en hen ontwikkelen in hun bemiddelingsvaardigheden.