AISA-NGOInleiding

De internationale soefi vereniging Alawiyya (AISA), door de VN erkend als internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO), is actief in vele landen en werkt al meerdere jaren aan intercultureel begrip, samenwerking en dialoog tussen religies, om vrede tussen beschavingen, eerbied voor de mensheid en de natuur te bevorderen. AISA is een spirituele organisatie die bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties de status heeft van bijzonder raadgever op het gebied van jongeren, emancipatie, ethiek, interreligieuze wereld en spiritualiteit.

Doelstellingen

De doelstellingen van AISA zijn onder andere het bevorderen van een cultuur van vrede tussen individuen, gemeenschappen, volkeren, cultuur en de strijd tegen armoede. AISA wil aan een cultuur van Vrede tussen individuen en de verschillende gemeenschappen, met wederzijds respect en zonder enige politieke of ideologische manipulatie. De vereniging wil in alle eenvoud met al haar vermogen bijdragen aan het betere samen leven voor het welzijn van de mensheid en de komende generaties.

Activiteiten

De activiteiten van AISA zijn gericht op het verbeteren van onderling begrip en saamhorigheid. Wij willen mensen met diverse achtergronden bij elkaar brengen en de solidariteit vergroten.
De activiteiten die wij organiseren variëren in vorm. Zo nemen wij deel aan interreligieuze bijeenkomsten, internationale conferenties ten gunste van duurzame ontwikkeling op ecologisch en economisch gebied, jongereneducatie en diverse andere onderwerpen.
Voor een uitgebreid beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar verwijzen wij naar het concept jaarverslag 2015. Voor een overzicht van de toekomstige activiteiten verwijzen wij naar de activiteitenkalender 2016.

Website AISA-NGO | Facebookpagina AISA-NGO