Cirkelwerking


Gemaakt door Stijn Rademakers voor Volzin Magazine tijdens een van de cirkelwerkingen op het IJburgcollege

In het licht van de Internationale Dag van Samenleven in Vrede op 16 mei 2018 organiseerden de vrijwilligers van het Huis van Vrede een samenwerkingsproject met het IJburgcollege, een middelbare school in Amsterdam. Middels de ‘cirkelwerking’, een gespreksmethode, gingen de scholieren en vrijwilligers met elkaar in gesprek over thema’s zoals: Hoe ga ik om met conflicten?, Wat betekenen mijn relaties voor mij?, Hoe ga ik om met andere culturen?, Hoe ga ik om met mijn fysieke omgeving en de natuur?

Wat is de Cirkelwerking?
De cirkelwerking is een gespreksmethode die in het Huis van Vrede graag wordt toegepast, omdat het zich heeft bewezen als een instrument om ieder lid van de gevormde cirkel de ruimte te geven zichzelf en anderen beter te leren kennen in relatie tot het betreffende thema. Ieder lid staat op gelijke afstand van het lege middelpunt van de cirkel, en in dit lege middelpunt mag alles neergelegd worden wat er speelt in het hart en het hoofd van de leden van de cirkel.

Dit aspect symboliseert de gelijkwaardigheid, een basisprincipe voor de cirkelwerking. De cirkelwerking is een gespreksmethode, een instrument om tot vrede te komen omdat men zo daadwerkelijk naar elkaar luistert en alle perspectieven uitgesproken kunnen worden zonder veroordeling. ‘Een gesprek dat niet uitmondt in een verhitte discussie of debat staat haaks op wat we gewend zijn’, zo vertelden de scholieren van het IJburgcollege. Toen we de dag eindigden met een samenkomst in de Balie in Amsterdam, bleek uit de presentaties dat er bij scholieren daadwerkelijk snaren geraakt waren en de cirkelwerking een goed middel kan zijn voor de jongeren om de toekomst op te bouwen met elkaar in een cultuur van vrede.

Dit project wordt in 2019 ook uitgevoerd in samenwerkingen met scholen. Er is nog ruimte voor één school om hier aan deel te nemen. Voor meer informatie: info@huisvanvredealmere.nl