Het Huis van Vrede onderscheidt zich van andere ruimtes in Almere vanwege het open karakter en de diversiteit aan activiteiten van kunst, cultuur, maatschappij en natuur. Het Huis heeft tot doel meer sociale harmonie te realiseren tussen mensen met een verschillende achtergrond, leeftijd ,sociaal economische status en levensbeschouwing. Ook is het Huis de basis voor de scoutingactiviteiten van scouting de Cirkel.

De scouting heeft tot doel om kinderen te leren samenwerken, respect te hebben voor anderen en om hen zelfvertrouwen te bieden. De kinderen ontwikkelen zich door middel van de diverse activiteiten tot zelfstandige mensen en ze krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren.

Het zijn de mensen die van een huis een thuis maken. Het Huis van Vrede is uniek, omdat het een plek is waar mensen en organisaties die zich inzetten voor meer wederzijds begrip, meer emancipatie en culturele ontplooiing. Hierdoor brengt het Huis deze mensen en krachten samen, zodat zij de samenleving verrijken met positieve daden en inzichten. Het vrijwillig inzetten voor betere samenleving wordt een organische verlengde van de samenkomsten van mensen.

Het Huis bevordert initiatieven ten behoeve van het algemeen welzijn. Als er thema’s zijn waar de samenleving tegenaan loopt dan initieert het Huis evenementen die de maatschappelijke problemen belicht met als doel tot duurzame oplossingen te komen in het belang van een cultuur van vrede. Het Huis van Vrede is een gevorderde stap om tot een breder uitgerold Stad van Vrede te geraken. Voor de Stad van Vrede wordt de samenwerking verder versterkt tussen de burgers, het bedrijfsleven, de overheid en andere stakeholders.