STEDENWIJK – Op de eerste Werelddag van het Samen Leven, zaterdag 4 juni, openden de deuren van het Huis van Vrede officieel. In het gebouw aan de Amsterdamweg 1 worden activiteiten gehouden die mensen met elkaar verbinden. De openingshandeling werd verricht door Cheikh Khaled Bentounes en wethouder en loco-burgemeester Froukje de Jonge.

Als verantwoordelijke voor het participatie- en armoedebeleid in Almere spant wethouder Froukje de Jonge zich in om de krachten te bundelen in de samenleving. Met als doel het armoedeprobleem in de stad aan te kaarten en op te lossen. De Jonge vond het een eer om de opening te verrichten en wenste iedereen heel veel geluk met dit mooie initiatief.

De Werelddag van het Samen Leven stond in het teken van ‘een cultuur van vrede’ en de dag begon dan ook om 12.00 uur met een Vredesmars. De mars begon bij het stadhuis en eindigde bij het Huis van Vrede. Er liepen vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen, jongeren en scouts vanuit de hele wereld mee. Na de Vredesmars werd het Huis van Vrede door Cheikh Khaled Bentounes en wethouder Froukje de Jonge geopend. Als blijk van vrede werden er witte duiven losgelaten en lieten kinderen ballonnen op.

Geïnteresseerden konden vervolgens deelnemen aan verschillende workshops die allemaal in het teken stonden van kunst, muziek, burgerschap, dialoog en ecologie. Speciaal voor deze Werelddag van het Samen Leven hebben negen kunstenaars hun mooiste werken meegenomen en voor de expositie Samen Leven. De middag sloot af met muziek.

Een betere wereld

Voorzitter van AISA Nederland, Mohamed Amine Touhami, heeft de eerste Werelddag van het Samen Leven en de opening van het Huis van Vrede als zeer positief ervaren. “Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft geholpen om deze dag tot een succes te laten zijn, bedank ik. De visie die voorop staat is: een betere wereld met de ander, en niet tegen de ander. We richten ons op het ‘beter samenleven’.”