Hier kunt u binnenkort kennis maken met de ideeën en perspectieven van het Huis van Vrede ten aanzien van maatschappelijke kwesties, menselijke ontwikkelingen en opvoedings- en vredesvraagstukken.

-Donderdag 29 november 2018