Huis van Vrede wordt door beheerd door Stichting Huis van het Samen Leven. Deze stichting heeft de hoofdtaak om het gebouw te beheren en grondbeginselen van Huis van Vrede te bevorderen en te bewaken. De doelen van de stichting zijn ook als volgt omschreven in de statuten:

 • Het bevorderen van cohesie tussen mensen van verschillende achtergronden en religies
 • Het verbeteren van de samenleving
 • Het creëren van een cultuur van vrede

Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Organiseren van activiteiten
 • Het aangaan van samenwerkingsverband met onder meer, maar niet beperkt tot:
  • Scouting De Cirkel
  • AISA-NGO Nederland
  • En uiteraard andere buurtbewoners, organisaties of individuen die de doelstelling van de stichting willen bevorderen.

Bestuur van de Stichting bestaat uit 5 leden: waarvan 1 bestuurslid benoemd door scouting De Cirkel, 1 bestuurslid benoemd door AISA-NGO Nederland, 3 andere bestuursleden kunnen uit verschillende samenwerkingsverbanden benoemd worden.