Het bevorderen van het Samen Leven is een van de belangrijkste doelstellingen van het Huis van Vrede. Uiteraard doen we dit door middel van samen werken. Allereerst is er de samenwerking met scoutinggroep de Cirkel. En daarboven de samenwerking met Scouting Nederland die ons gedurende het hele proces ondersteunt in deskundigheid alsook een fonds ter beschikking stelt. Maar daarnaast is ook de samenwerking met andere organisaties een speerpunt. Het Huis van Vrede is een ontmoetingsplaats en een basis van waaruit verschillende mensen en instanties van alle culturele achtergronden met elkaar kunnen samenwerken. Hierbij wordt gewerkt aan samenwerking met de verschillende kerkelijke organisaties in Almere, NGO’s, scholen, gemeente Almere e.a. maatschappelijke stakeholders.

Een lijst van een aantal van deze instanties/organisaties zijn:

 • Vredestapijt ( http://www.vredestapijt.org/house-of-peace.html )
 • Flevodroom IJzer en Flevodroom Hout
 • International Association for Religious Freedom
 • Het Liobaklooster
 • School voor Vrede
 • Stichting Inspiratie Inc.
 • Spiritueel Management Centrum
 • Het PR Bureau
 • Studentenvereniging Vrije Universiteit: Vrede, Wijsheid en Samenwerking
 • VU Hortus Botanicus
 • Gemeente Almere
 • Scouting Nederland
 • Religies voor Vrede
 • Dialoog in Utrecht
 • PvdA Almere
 • Santman|van Staaden Architecten
 • Omroep Flevoland (MEDIA)
 • Tafel van 2 (MEDIA)