Interculturele dialoog (maandelijks)

Een bijeenkomst voor kennismaking tussen mensen, die een verschillende culturele en of religieuze achtergrond hebben. De bedoeling is om de ander te leren kennen, door de dialoog vooroordelen weg te nemen en wijsheid te putten uit eenieder zijn traditie en of bronnen van inspiratie. Dit gebeurt ten alle tijde in de kringwerking, een methode die ruimte biedt om eenieder aan het woord te laten op gelijkwaardige en vertrouwelijke manier.
Doelgroep 16+

De Werelddag van het Samen Leven
Een jaarlijks terugkerend festival waarin activiteiten op verschillende   gebieden plaatsvinden. De meewerkende partners zijn divers: van gemeente Almere, gemeenteraad, IARF, RvV, Scouting, URI, Inspiratie Inc. en vele andere. Doelgroep: alle leeftijden, tussen 200-300 personen.

Komende Werelddag van het Samen Leven is op zaterdag 4 juni 2016. Klik hier voor meer informatie.