Compassieproject: Huis van Vrede in Almere

Op donderdag 29 november werd in de aula van de VU de Compassieprijs 2018 uitgereikt door Karen Armstrong, founding mother van het internationale Charter for Compassion. De Compassieprijs is een jaarlijks terugkerend landelijke prijs, georganiseerd door Stichting Handvest voor Compassie NL, waarbij ieder jaar een ander thema gekozen word.  Dit jaar was het thema Geloven in Compassie en werd samengewerkt met de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Er werden in totaal 25 projecten genomineerd rond dit thema. Een jury, bestaande uit studenten aan de VU van diverse geloofsrichtingen, beoordeelde de projecten aan de hand van een aantal criteria.  Drie van deze projecten werden geselecteerd voor de eindronde.  Het aanwezige publiek in de aula (ongeveer 900) mocht na de 3 korte pitches van de genomineerden via de smartphone kiezen wie de winnaar zou worden.

Vandaag aandacht voor het project Huis van Vrede in Almere.  Huis van Vrede was een van de 3 geselecteerde projecten en eindigde op de 2e plaats.

Beschrijving

Huis van Vrede, Almere

Het Huis van Vrede in Almere is een stichting met vnl. jonge vrijwilligers die zich inzetten voor  verschillende activiteiten van het Huis en voor sociale cohesie, de interculturele en interreligieuze dialoog en bewustwording op het gebied van diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
De stichting biedt een fysieke ruimte waar een ieder welkom is.
Eén van de krachtige elementen die het Huis van Vrede de wereld in tracht te brengen als middel tegen polarisatie en vóór verbinding met elkaar is de ‘cirkelwerking’ (nieuw leven ingeblazen door pedagoog sjeik Khaled Bentounes.)  Die houdt in dat men luistert naar elkaar en niet in discussie gaat, dat men als cirkel wijsheid verzamelt door andere perspectieven te ontmoeten en dat er geen oordeel wordt geveld.
Afgelopen jaar werden er diverse cirkelwerkingen gehouden met leerlingen van het derde en vierde leerjaar op het IJburgcollege in Amsterdam. Hierbij kwamen thema’s aan bod die de leerlingen prikkelden om middels de cirkelwerking methode na te denken over wat vredevol samenleven betekent. Huis van Vrede put haar levensbeschouwelijke inspiratie actief uit de Soefi-traditie, de esoterische weg binnen de islam.

Juryrapport Huis van Vrede in Almere

Huis van Vrede behoort bij de laatste 3, door de jury geselecteerde, initiatieven voor de Compassieprijs 2018. De nominatie vermeldt dat de jongeren, die allen vrijwillig werkzaam zijn voor Huis van Vrede, hoop, verbinding en zingeving in de samenleving weten te brengen.

Huis van Vrede is volgens de jury een mooi voorbeeld van hoe gedreven mensen daadwerkelijk impact creëren, bijvoorbeeld op het IJburgcollege in Amsterdam. Geïnspireerd door het soefisme, een mystieke traditie binnen de Islam, benutten de vrijwilligers van Huis van Vrede de cirkelwerking als bijzondere dialoogvorm. Daarin staat het tot jezelf komen en het luisteren naar elkaar centraal. Hierdoor kunnen nieuwe perspectieven oplichten. Op die manier kan contact van mens tot mens gemaakt worden.

Daarmee gaan de medewerkers van Huis van Vrede voorbij aan religieuze of culturele ‘hokjes’. In deze wijze van werken bieden zij mensen vooral psychische ruimte en stellen zij zich dienstbaar op. Daarbij biedt de stichting fysieke ruimte waar eenieder welkom is om deel te nemen aan een scala van activiteiten.

Huis van Vrede bevordert volgens de jury kennis, inzicht, empathie en ‘elkaar leren verstaan’; allen belangrijke aspecten van compassie.

Bekijk hier de pitch voor het Huis van Vrede in Almere 

De organisatie van de Compassieprijs 2018 is mede mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *