Het Huis van Vrede is nu al bijna 4 jaar actief. Het is opgericht door de ngo AISA Nederland en scoutinggroep de Cirkel. Sinds juni 2016 heeft het Huis van Vrede met verschillende partners en vrijwilligers geprobeerd positieve en constructieve impulsen in de samenleving te lanceren met het doel een duurzame cultuur van vrede op te bouwen met elkaar. Het blijft altijd zoeken: zitten we bij de essentie van een cultuur van vrede? Is dit pedagogisch juist ingeschat? Hoe kunnen we onze initiatieven verrijken met de deelname en betrokkenheid van anderen in de samenleving? En natuurlijk, hoe bereiken we de jongeren?

Wie het geheime recept ontdekt hoe jongeren te bereiken kan zich gelukkig rekenen. Het recept hebben wij niet ontdekt. Jongeren zijn de meest gewilde doelgroep voor zowel ideële als commerciële organisaties.  In een tijd waarin er meer afleiding dan ooit is door alle technologische en materiële welvaart is het al lastig om jezelf te bereiken, laat staan jongeren. Alsnog blijft het een belangrijke missie voor iedere samenleving of gemeenschap die universele waarden en menselijke deugden wil doorgeven van generatie op generatie. Niet alleen is het belangrijk de jongeren te bereiken, omdat ze zogezegd de ‘toekomst’ zijn, maar blijft het streven hen te bereiken een revitaliserend middel waarmee de boodschap van vrede toekomstbestendig gemaakt wordt. Ook worden we zo uitgenodigd de hedendaagse en toekomstige uitdagingen te beantwoorden vanuit die tijdloze wijsheid die ons door de vele spirituele tradities, religies en levensbeschouwingen is aangeboden. De verleiding is vaak groot voor mensen die geïnspireerd zijn door een traditie om zich voldaan terug te trekken en vanuit ‘nobele en wijze hoogten’ naar de wereld te kijken. Jongeren bereiken wordt dus een constante inspanning om telkens de essentie en de zin van een initiatief/project te zoeken en dit te vertalen naar het hier en nu. 

            We vinden het belangrijk om te vermelden dat het opplakken van ideeën en het doorgeven van een ideologie het makkelijkst zou zijn. En daar helpen we de jongeren zeker niet mee, hoe mooi die ideeën en ideologieën ook lijken te zijn. Zo zouden we ze anders vastketenen aan relatieve ‘waarheden’ die niet verder reiken dan de context en perspectieven als waaruit ze zijn ontstaan. Vroeg of laat bieden die ideologieën geen vreedzame oplossingen meer voor de werkelijke uitdaging waar de mens in de toekomst voor zal staan. Het Huis van Vrede stelt zich in de geest van universele wijzen zo op dat het de tijd en ruimte biedt voor jongeren en volwassenen hun wezen te ontdekken en zichzelf te kennen mede dankzij de ontmoeting van de ‘ander’. Een cultuur van vrede is iets wat zich dagelijks opbouwt of afbreekt door onze zelf-opvoeding, houding, daden en woorden heen. 

We hebben sinds 2016 ruim 130 conferenties, workshops, festivals, lezingen, kunstzinnige en culturele presentaties, trainingen, interreligieuze vieringen en bijeenkomsten, symposia en spirituele bijeenkomsten georganiseerd, gefaciliteerd en geïnitieerd. Dit was niet mogelijk geweest zonder de welwillendheid en hulp van veel vrijwilligers, vrienden, kerken en andere organisaties. Dit is allemaal gedaan met minimale financiële middelen, afkomstig van contributies en donaties van de leden en de vrienden van het Huis van Vrede, en met maximale inzet van vrijwilligers. 

Hieronder een aantal projecten en gebeurtenissen uitgelicht:

2016

4 juni 2016

Juni:De opening van het Huis van Vrede en de Werelddag van het samen leven in vrede. Georganiseerd met deelname van ruim 30 organisaties waaronder: IARF, NLS, Religies van Vrede, Scouting Nederland, Gemeente Almere, Scoutingvertegenwoordiging van Frankrijk,Duitsland en Marokko, Leger des Heils, 4/5mei Comité, Almeerse politieke partijen, diverse religieuze vertegenwoordigers: katholieken, boeddhisten, protestanten, joodse gemeenschap, moslims, en andere maatschappelijke verenigingen en stichtingen. 

Juli:Het begin van de nu 43-delige serie van de ‘Innerlijke Mens in het licht van de Koran’. Deze bijeenkomst vindt sinds 2016 maandelijks plaats en brengt een intieme groep mensen bijeen waarin gedachten worden uitgewisseld middels de cirkelwerking, aan de hand van teksten van sjeik Khaled Bentounes. Deelname is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. 

In 2017:

Van januari tot juni:

Kunstzinnige uitvoering Jong en Oud, scholieren en senioren van een nabije woongroep hebben samen een muzikale en theater uitvoering opgezet en uitgevoerd om de banden tussen de verschillende generaties te bevorderen.

Vlnr: Sri M, dr. Adama Dieng, Alaeddine Touhami, sjeik Khaled Bentounes

Maart:

Een internationale conferentie over ‘welke belemmeringen en uitdagingen er zijn die vrede in de weg staan’ met de Speciale Adviseur van de Verenigde Naties, dr. Adama Dieng, oprichter van de Internationale dag van het Samen Leven in Vrede sjeik Khaled Bentounes en vredesactivist en Indiase schrijver Sri M. 

Prijs voor de Cultuur van Vrede uitgereikt aan Gwen Martel van de Correspondent

September:

De Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede met een festival en panelgesprekken waaraan diverse jongerenleiders, religieuze leiders, intellectuelen en journalisten aan hebben deelgenomen.  De gesprekken stonden in het teken van een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Ook is de prijs voor de Cultuur van Vrede uitgereikt aan het journalistieke platform ‘de Correspondent’. 

December:

United Nations Secretary-General Antonio Guterres addresses the 74th session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters Tuesday, Sept. 24, 2019. (AP Photo/Mary Altaffer)

Op 8 december 2017 roepen alle 193 VN-lidstaten 16 mei unaniem uit als Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede. (Resolutie A/72-130)

2018

Maart:

Een cirkelwerking waarin 7 deelnemende politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almere zichzelf presenteerden en in uitwisseling gingen over hun visie voor een beter samen leven in Almere. Het verschil met andere verkiezingsdebatten: geen strijd, maar uitwisseling. 

April:

De tweede Interreligieuze Paasviering samen met de Pop Up kerk van Dominee Rikko Voorberg. Dit organiseren we jaarlijks op tweede paasdag samen met Jellie Goedhart, Rikko Voorberg en het Huis van Vrede.

Mei:

Foto genomen voor Volzin Magazine door Stijn. bron: Volzin

De eerste officiële Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede met meer dan 200 scholieren van het Amsterdamse IJburgcollege. Cirkelwerking-trainingen, verdeeld over meerdere dagen, met als slotbijeenkomst presentaties en uitwisselingen in debatcentrum de Balie, te Amsterdam.

Oktober:

Meer dan 800 scouts uit Almere en omstreken verzamelen zich gedurende de Baden Powelltocht in het Huis van Vrede. Met sport en spelactiviteiten en momenten van rust en ontmoeting. 

November:

4 Nov: Hamza Kailani Forum voor het samen leven in vrede: symposium in het teken van onderwijs van vrede georganiseerd in samenwerking met Stichting Trialoog.

30 Nov Een sociale en duurzame economie van vrede, een conferentie-debat met duurzaamheidseconoom en internationaal entrepreneur Gunter Pauli en sjeik Khaled Bentounes. Georganiseerd in Pakhuis de Zwijger samen met ‘Our New Economy’ van Platform DSE.

December:

De Nationale Denktank ontvangen in het Huis van Vrede in aanwezigheid van Gunter Pauli en sjeik Bentounes waarin ze hun tien-punten-plan voor een circulaire economie voorlegden om feedback te ontvangen, alvorens het plan een week later aan nationale hoogwaardigheidsbekleders en stakeholders te presenteren. 

2019

April:derde Interreligieuze Paasviering samen met de Pop Up kerk

Tentoonstelling in het Huis van Vrede

Mei:Opening Tentoonstelling ‘die Weisse Rose’ in het Huis van Vrede in samenwerking met het Goudse Vredesmuseum en het Berlijnse Anti-Kriegsmuseum en de Friedensbibliothek. 

16 mei viering en festival in Egmond-Binnen bij het St. Lioba Klooster, georganiseerd in samenwerking met het Amanifonds en de school voor vrede.

16 mei cirkelwerking-workshops voor 42 scholieren bij de International School Almere

16 mei New Holland Festival in Almere Haven met expositie, duurzame modeshow, toespraken en theatervoorstelling van het Jeugdtoneelgezelschap van Almere, georganiseerd door artiest en theatermaker Nick Teunissen. 

28 mei Hemelvaart en Ramadanspecial: interreligieuze viering en gezamenlijke Iftar.

September:

21 september meer dan 150 pelgrims en vertegenwoordigers van diverse organisaties bezoeken het Huis van Vrede met uitwisselingen en presentaties.

Tentoonstelling kalligrafie in Haarlem en viering in st. Bavokerk

November:

Voor de tweede maal: Hamza Kailani Forum voor het Samen Leven in Vrede met een Onderwijssymposium waar onderwijskundigen, pedagogen, wetenschappers en leraren aan deelnamen ter bevordering van een pedagogiek van vrede. Georganiseerd in samenwerking met Stichting Trialoog.

2020:

We beseffen dat elke duurzame vrede begint in de opvoeding en het onderwijs. Het jaar 2020 staat daarom weer in het teken daarvan, met als hoogtepunten 16 mei en een Onderwijssymposium.  Hieronder enkele vooruitzichten:

  1. De vierde Interreligieuze Paasviering op tweede paasdag
  2. 16 mei festival/viering in Amsterdam, Almere, Haarlem, Egmond, Arnhem en Venlo
  3. Ramadan Iftar open-avond 
  4. Onderwijssymposium over de Opvoeding van de Cultuur van Vrede (sep-nov)
Categorieën: Geen categorie

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *