In deze derde aflevering van seizoen 2 vertelt Marcel Poorthuis een verhaal over Abraham/Ibrahim. Als kind komt hij in opstand tegen het geloof van zijn vader, een geloof in vele goden, soms ook als afgoderij aangeduid. Zijn vader had een ruimte ingericht waarin een verzameling beelden was opgesteld. Elk beeld representeerde een godheid en mensen uit de buurt kwamen er naartoe om hun god te eren bij het betreffende beeld.Abraham/Ibrahim wordt door de drie grote monotheïstische tradities, Jodendom, Christendom en Islam, gezien als stichter. Zijn vertrek uit Ur markeert een nieuw begin na de zondvloed en de babylonische spraakverwarring. Het gesprek met onze gast raakt aan veel aspecten van het moderne leven, zoals een eigen weg gaan, omgaan met verleidingen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Het verhaal is nog uiterst actueel. In het ontwikkelen van een uniek leven wordt vaak naar de uiterlijkheden gekeken, maar het innerlijk leven vormt de kiem van een duurzaam nieuw begin. Symbolisch gezien staan de afgoden voor al datgene waar de mens achteraan loopt, zich door laat meeslepen en van het eigen pad kan raken. Het breken met wat verworven is, om zich weer te verbinden met wat in ons verborgen is.

Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog, schrijver en een gewaardeerde expert en spreker in de publieke sfeer.

———————

In deze eerste aflevering introduceren Marc en Alaeddine hun initiatief om met een podcast-serie inspiratie te putten uit verhalen die ons vandaag kunnen helpen de toekomst op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen:

‘Ons initiatief is om te kijken naar samenlevingsvormen door de eeuwen heen. Dat noemen we de deep-reading van de geschiedenis. Het gaat erom de geschiedenis op een andere manier te gaan lezen.

”We voelen de behoefte bij meer en meer mensen om de wereld te willen lezen op een manier die zin geeft, een betekenisvolle lezing. Wie lezen zegt, zegt ook begrijpen. Zijn we in staat de geschiedenis te zien als het verhaal van de mensheid? Zijn we in staat om wijsheid en inzicht te putten uit dat verhaal om een zinvolle toekomst op te bouwen met elkaar en niet ten koste van elkaar?’

Aflevering 2

In deze tweede aflevering van de podcast-serie ‘Verhalen & Perspectieven’ vertelt Alaeddine het waargebeurde verhaal* van Pūcalār uit Ninravūr en zijn uitzonderlijke daad van imaginatie. Een mens bouwt een tempel in zijn geest! En dat blijft niet onopgemerkt.

Het verhaal illustreert de kracht en het belang van de menselijke verbeelding voor de samenleving. Daarover gaan Alaeddine en Marc met elkaar over in gesprek.

Een gesprek dat onder meer over onderwijs gaat. Krijgt de verbeelding wel voldoende ruimte in het onderwijs? Dragen vakken als rekenen en taal bij het ontwikkelen van menselijke vermogens zoals de verbeelding? Luister zelf.

www.huisvanvredealmere.nl

* uit het boek ‘More than Real’ van David Shulman (2012).

Aflevering 3

De podcast-serie ‘Verhalen & Perspectieven’ verwelkomt zijn eerste gast: Marius Gosschalk*. Wat vijftien jaar geleden begon met het verhaal van Springmuis heeft zich bij Marius ontwikkeld tot een all round professie. Marius treedt zowel op met solo-voorstellingen als voor organisaties vanuit een bepaalde vraag. Onlangs bewerkte hij het levensverhaal van Friedrich Raiffeisen tot een voorstelling voor medewerkers van een grote bank. Verder is hij volop actief met terugspeeltheater waarbij verhalen van mensen direct worden teruggespeeld.

Hoe kan één verhaal een veelheid aan antwoorden opleveren. Marius maakt ons dat duidelijk aan de hand van een verhaal over een prins die op reis gaat om meesterschap over pijl en boog te verwerven en de allerbeste boogschutter van het land wordt. De nar leert ons echter een belangrijke les. 

Een gesprek over hoe verhalen richting geven en ruimte scheppen. Mensen worden door verhalen aangestoken en wakker gemaakt. Door verhalen wordt een innerlijk vuur ontstoken dat een mens laat bewegen, iets in gang kan zetten of een nieuwe ontwikkeling voort kan brengen. 

www.huisvanvredealmere.nl

* http://www.gtct.nl/

Aflevering 4 – Lopen op de rand van de mat

Een jongeman wil graag zwaardvechter worden en gaat in de leer bij een beroemde en wijze meester in het zwaardvechten. Bij aankomst vraagt de jongeman om onderricht in het zwaardvechten. De wijze stemt toe en geeft de jongeman de opdracht om hout te gaan hakken. Na een aantal weken denkt de jongeman bij zichzelf wat sta ik hier toch te doen, houthakken dus, maar eigenlijk wil ik zwaardvechter worden… 

Gaat het verhaal wel over zwaardvechten? De jongeman in het verhaal ondergaat een serie opdrachten die ogenschijnlijk niks met zijn doel te maken hebben. Dit wekt bij hem onvrede op en hij wil zijn leerweg voortijdig beëindigen. Door een bepaalde omstandigheid ervaart de jongeman echter een heel andere realiteit die hem in staat zal stellen meesterschap in het zwaardvechten te bereiken.

Het ego of eigen belang staat het bereiken van een doel vaak in de weg. Is dat een reden waarom leerprocessen onvoltooid blijven? 

www.huisvanvredealmere.nl 

Aflevering 5 – De hond die het koud had

Een hond loopt verloren rond. Hij heeft het koud en zoekt een warme plek. Het wordt nog erger als een roedel wolven hem op spoor komt en de hond gaat najagen. De hond rent voor zijn leven. Als hij uit zicht van de wolven geraakt, vond hij wat hij zocht.

Is dit wel een eenvoudig dierenverhaal? Alaeddine hoorde het op jonge leeftijd van een soefi. Wat voor bedoeling had hij ermee? De mens zoekt dingen vaak buiten zichzelf. Datgene wat een mens zolang en langs vele wegen buiten zichzelf zoekt, blijkt vaak dichtbij gevonden te worden. Dit verhaal appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van elk mens. Alle levende wezens ademen dezelfde lucht in. In het leven vanuit eenheid en het volgen van de levensstroom, spelen ook weerstanden en vijanden een rol. Ze brengen de mens dichter bij zichzelf.

De innerlijke mens legt het vaak af tegen de uiterlijke wensen. Veel menselijke strevingen zijn echter het gevolg van tekorten in de mens zelf. De villa die iemand wil kopen, kan het gemis aan stabiliteit niet verhullen. Wat vormt de innerlijke mens?

www.huisvanvredealmere.nl 

Aflevering 6 – De koning is dood, leve de koning

450 kilometer ten zuidwesten van Khartoem ligt El Obeid en vlak daarbij Kordofan. Ooit was daar het machtige koninkrijk van Naphta gevestigd. De priesters keken dagelijks naar de sterren en konden daaruit aflezen of de tijd van de koning voorbij was en hij gedood moest worden. Als dat gebeurde was het meteen duidelijk wie de nieuwe koning zou worden. Uit die tijd stamt de uitspraak: de koning is dood, leve de koning.

Farlimas is met een schip vol geschenken over zee meegekomen. Koning Akaf had hem gezien en hield van Farlimas. Dit verhaal gaat over Farlimas en Sali die een uitweg vinden om te ontsnappen aan een te vroege dood. Het oordeel van de priesters was wet, maar Sali daagt de de hogepriester uit om naar Farlimas te komen luisteren. Dat luidt het begin van het einde in van de macht van de priesters.

Mythes worden vaak verbonden met een primitieve mensheid van duizenden jaar geleden. Onze moderne samenleving is gebaseerd op afspraken en regels. Maar die mythische dimensie laat zich niet in regels vangen. We raken zelfs in de regels verstrikt. Er zijn vele Sali’s nodig om uitwegen te vinden naar een fijnere tijd. 

www.huisvanvredealmere.nl

Aflevering 7 – Bergen van zand of goud?

Een verhaal over Jezus en een man, brengt ons in een gesprek over wat volgen en vertrouwen inhoudt. Het verhaal komt uit de traditie van het Soefisme en raakt aan veel aspecten die typisch Christelijk zijn: de wonderen van Jezus, het geloof dat op de proef wordt gesteld, gehechtheid aan rijkdom als belemmering. Enthousiasme kan ons op weg helpen, maar het overwinnen van moeilijkheden vraagt iets heel anders.

Een man wil Jezus volgen en hij lijkt daar alles voor over te hebben. Hij lijkt volkomen oprecht, maar zijn hebberigheid komt aan het licht. We belijden onze oprechtheid vaak met de mond, maar wat is de maatstaf ervan? Jezus vertegenwoordigt een nieuw type mens. Jezus is zogezegd humanist pur sang.

Wijsheid is geen aparte soort kennis, maar eerder het parfum of de smaakmaker. Je kunt naar wijsheid toe bewegen, maar ze laat zich niet vinden zoals je een telefoonnummer opzoekt in een telefoongids. Ze is het verloren schaap van de herder, hij is er altijd naar op zoek. Wat heb je aan boekenkennis als je kapseist op een overtocht van een rivier?

Categorieën: inspiratie

1 reactie

Mina Nabi · 19 februari 2021 op 09:15

Geestig verhaal. Dank hiervoor.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *