U kunt hier de livestream terug bekijken van 16 mei 2020. Mede dankzij de steun en bijdrage van IARF Nederland mogelijk gemaakt.

Persbericht 16 mei 2020

Almere – In deze moeilijke tijden van de COVID-19 uitbraak wordt onze lokale maar ook mondiale samenleving op de proef gesteld. Het is daarom ook noodzakelijk terug te keren naar de waarden die ten grondslag liggen van de Cultuur van Vrede. Het Huis van Vrede ziet deze pandemie als een duidelijke en belangrijke gelegenheid om eensgezind op te treden en in solidariteit en medemenselijkheid samen te werken aan het algemeen welzijn.


Deze uitzonderlijke crisis van COVID-19 heeft momenteel alle landen in de wereld flink opgeschud. Zij heeft ons met name opgelegd om de mens, de waardigheid van elk leven en het voortbestaan van onze mensheid weer in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.
We zijn gedwongen om de cultuur van egoïsme en individualisme te verlaten, door de achtergestelde en gemarginaliseerde mensen te ondersteunen. We hadden nooit vermoed met volle kracht geraakt te worden in onze comfort-zone.

Als deze crisis de zwaktes van ons sociaal-economische model aan het licht heeft gebracht, is het aan ons allen om deze ongekende kans te grijpen om de wereld van morgen te heroverwegen en die samen met elkaar op te bouwen op nieuwe grondslagen die gebaseerd zijn op menselijke waarden met meer respect voor het leven op aarde.

Naast het gezamenlijk respecteren en opvolgen van de sanitaire en sociale maatregelen, moedigt het ons ook aan om op lange termijn nieuwe vormen van solidariteit te ontwikkelen door van de cultuur van ‘ik’ naar de cultuur van ‘wij’ te gaan. Dat betekent dat we als samenleving een gemeenschappelijk middelpunt moeten opbouwen dat bestaat uit universele menselijke waarden.

Het Huis van Vrede roept met vele anderen van over de hele wereld daarom ook op om een cultuur van vrede op te bouwen waarin samen leven en samen werken in vrede centraal staan. Door samen onze inspanningen en krachten te bundelen en in synergie die menselijke waarden te concretiseren op alle niveau’s en in alle sectoren van onze maatschappij. We onderstrepen dat het daarbij belangrijk is alle leden van de samenleving te betrekken en niemand uit te sluiten.

Daarom organiseren we op 16 mei een livestream-show waarin er interessante gesprekken gevoerd worden over vluchten en vrede, de toekomst van onze steden en nu en in de toekomst samen leven. Deze zijn te volgen via de Youtube en Facebook kanalen van het Huis van Vrede in Almere.

Volgens Alaeddine Touhami, voorzitter van het Huis van Vrede heeft ’de mensheid al vele beproevingen, oorlogen, hongersnoden en pandemieën meegemaakt en telkens als men dacht dat het einde nabij was, wist de mensheid met veerkracht en hoop haar uitdagingen onder ogen te zien en die aan te gaan om er weer sterker en menselijker boven op te komen’. De voorzitter van het Huis van Vrede sluit zijn woorden af met de oproep: ’Dit zijn tijden die vragen om meer wijsheid dan ooit. De jongeren en toekomstige generaties rekenen erop dat die wijsheid dan ook wordt vertaald in de praktijk’

Download hier een Informatiebrochure over deze Internationale dag van het Samen Leven in Vrede, en wat het Huis van Vrede in dat verband heeft gedaan.