De School van Vrede i.o. heeft met verschillende hogescholen contact om studenten te interesseren en enthousiasmeren voor projecten, co-makerships en honoursprogramma’s waarbinnen zij werken aan lesprogramma’s die ontwikkeld worden voor de School van Vrede.

door Angèl Ruijter

Max, Roos, Elise, Melissa en Pascale , vijf studenten van NHL Stenden Hogeschool, zijn al enkele maanden voor ons aan het werk met de  opdracht “Fakkeldragers” :
Ontwerp een interactief programma met materiaal voor kinderen uit de bovenbouw,  waardoor ze vanuit verschillende culturen “hun” fakkeldrager voor vrede kunnen  herkennen, zodat iedereen zich gekend weet en tegelijkertijd kan waarnemen dat alle  mensen een gemeenschappelijke grond hebben. 

Ze zijn de literatuur ingedoken, en daar weer gekomen met een schat aan ideeën. Eens in de drie weken brengen ze ons op de hoogte van hun vorderingen en wisselen we verdiepende vragen en tips/ideeën voor het vervolg uit.

Aan het einde van dit schooljaar verwachten we een serie uitgewerkte lesideeën en materialen die we bij de start van de school in 2022 kunnen gebruiken, een ‘leskist’ die mogelijk ook al een rol kan spelen bij het paviljoen van het huis van de Vrede bij de Floriade. Een ‘leskist’ bovendien, die ook door andere scholen gebruikt kan worden, en die dus ook collega-scholen kan inspireren concreet werk te maken van vrede in het onderwijs, aandacht voor en verankeren van de universele waarden die van levensbelang zijn voor een vredevolle samenleving.

We wensen de studenten een vruchtbare samenwerking toe, en we hopen op mooie resultaten.
Klik hier voor meer informatie over de co-makership.


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *