Wie zijn wij?

In 2016 is het Huis van Vrede in Almere geopend door Scoutinggroep de Cirkel en de Nederlandse tak van AISA NGO International. Het initiatief voor deze inclusieve ruimte is geïnspireerd door de campagne voor een internationale VN Dag van het Samen Leven in Vrede.

Het Huis van Vrede wilt een broedplaats zijn voor de inclusieve, vreedzame en duurzame samenleving van morgen. Het brengt mensen met verschillende achtergronden samen om hun visie op de cultuur van vrede te verbreden, verdiepen en in de praktijk te brengen. Het poogt deze doelstellingen te behalen door de organisatie of facilitatie van cirkelgesprekken, interactieve lezingen, trainingen, werkplaatsen, interculturele ontmoetingen en dialoog.

Het Huis van Vrede heeft het initiatief genomen voor een algemeen bijzondere basisschool in Almere met een onderwijsconcept dat een Cultuur van Vrede vertaalt in het dagelijks onderwijs. In augustus 2022 opent deze algemeen bijzondere basisschool ‘School van Vrede’ haar deuren in Almere. Zie website: www.schoolvanvrede.nl

Het Huis van Vrede is een initiatief dat in Almere is ontstaan geïnspireerd door de internationale VN-dag van het Samen Leven in Vrede op 16 mei. Het verbindt mensen van diverse achtergronden die samenwerken om hun kijk op de cultuur van vrede in de praktijk te brengen.

Vanuit een menselijke bezorgdheid probeert het een voedingsbodem te zijn voor de inclusieve, vreedzame en duurzame samenlevingen van morgen.

Het Huis van Vrede heeft o.a. het initiatief genomen voor een algemeen bijzondere basisschool in Almere met een pedagogisch concept die de Cultuur van Vrede en de duurzame doelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vertaalt naar het onderwijs en de opvoeding.

De komende jaren gaat het Huis van Vrede zich verder uitbouwen als broedplaats voor de cultuur van vrede ten behoeve van de ontwikkeling van educatieve en maatschappelijke project die bijdragen aan een meer verbonden, diverse en inclusieve samenleving. Het Huis van Vrede ontwikkelt ook een Community Design Lab waar inclusieve en duurzame oplossingen worden gezocht voor brede maatschappelijke vraagstukken. Middels deze Lab functioneert het Huis van Vrede als verbindende schakel en inclusieve ruimte die [lokale] overheid, maatschappelijk middenveld, ondernemers, jongeren en burgers rondom gemeenschappelijke uitdagingen en projecten samenbrengt.